انگلیسی

دوره ­های دپارتمان کودک، نوجوان و بزرگسال

دوره­ های ویژه خردسالان

این دوره ها برای کودکان 4 تا 6 سال مناسب می­ باشد و هدف تقویت مهارت ­های گفتاری و شنیداری با استفاده از بازی، کارتون، موسیقی و فعالیت های جانبی دیگر است تا پیش از ورود به مدرسه و یادگیری نوشتن، مکالمه زبان آموزان تقویت شود.

کتاب تدریس شده در این سطح Pockets بوده که این سری کتاب ها در سه جلد از Pockets 1 تا Pockets 3 تدریس می شوند.

دوره های ویژه کودکان

این دوره برای کودکان 7 تا 10 سال مناسب می باشد و هدف این دوره ها تقویت مهارت های گفتاری، شنیداری، خواندن و نوشتن، یادگیری الفبای انگلیسی و نوشتن کلمات با استفاده از کتاب، انیمیشن، موسیقی و فعالیت های جانبی دیگر می باشد.

کتاب تدریس شده در این سطح FIRST FRIENDS است که این سری کتاب ها در دو جلد FIRST FRIENDS 1 وFIRST FRIENDS 2  تدریس میشوند.

دوره های ویژه نوجوانان

این دوره برای نوجوانان 10 تا 13 سال مناسب می باشد و برای تقویت 4 مهارت اصلی زبان آموزان می باشد. در این دوره ها هدف یادگیری مکالمه، خواندن و نوشتن و یادگیری نکات دستوری مورد نیاز برای تقویت مهارت های گفته شده با استفاده از کتاب، کارتون، موسیقی و فعالیت های جانبی دیگر می باشد.

کتاب تدریس شده در این سطح Family & Friends است. این سری کتاب ها در 7 جلد از Family & Friends Starter  تا  Family & Friends 6 تدریس می شوند. در کنار کتاب های فوق، کتاب های جانبی Grammar Friends  نیز آموزش داده می شوند.

در انتهای هر سطح زبان آموزان 2 سطح Bridge که صرفاً برای تقویت مهارت نوشتاری و خواندن آنها می باشد می گذرانند. در این دوره ها کتاب های  Reading & Writing تدریس می شوند و همچنین کتاب های داستان برای تقویت تندخوانی به صورت جانبی در کلاس استفاده می شوند.

دوره های ویژه بزرگسال

این دوره برای نوجوانان و بزرگسالان 15 سال به بالا مناسب بوده و برای تقویت 4 مهارت اصلی زبان آموزان می باشد. در این دوره ها هدف یادگیری مکالمه، خواندن، نوشتن و یادگیری نکات دستوری مورد نیاز برای تقویت مهارت های گفته شده با استفاده از کتاب، سریال، موسیقی و فعالیت های جانبی دیگر می باشد.

کتاب تدریس شده در این سطح  Touchstone و  Viewpoint می باشد. این سری کتاب ها در شش جلد Touchstone 1 تا Viewpoint 2 تدریس می شوند. در کنار کتاب های فوق، کتاب های جانبی Oxford Word Skills  نیز آموزش داده می شوند.

دوره ویژه افراد پرمشغله (Audio-Lingual)

این دوره ها مختص بزرگسالان و افراد پرمشغله است و برای تقویت مهارت های گفتاری و شنیداری می باشد. در این دوره ها هدف یادگیری مکالمه ی سلیس به روش جدید می باشد که  با استفاده از جزوه های طبقه بندی شده به زبان آموزان آموزش داده می شود. تفاوت این دوره ها با دیگر دوره ها این است که زبان آموزان نکات گرامری را در قالب جمله یاد می گیرند. شایان ذکر است در سطوح بالا کتاب های جانبی لغات و کتاب های تقویت مهارت شنیداری نیز تدریس می شوند.

error: محتوا محافظت شده!!