تماس با ما

نشانی
رشت، گلسار، بلوار سمیه، انتهای خیابان 136، آمورشگاه زبانهای خارجی جاویدان

تلفن تماس

013-32008661
013-32008662
013-32008663

ایمیل
info@javidansmartschool.com

javidanenglishinstitute@gmail.com

اینستا:
javidansmartschool

تماس با ما

  • انواع فایل های مجاز : zip, rar, docx, doc, xlsx, xls, pdf, jpg, png, gif, ppt, pptx.

.