فرانسه

دوره های دپارتمان زبان فرانسوی

زبان فرانسوی عموماً به سطوح مختلف تقسیم می شود تا افراد بتوانند سطوح مهارتی خود را ارزیابی کنند. این سطوح به طور کلی به صورت زیر هستند:

A1: در این سطح زبان آموزان قادر به استفاده از کلمات روزمره و جملات ابتدایی هستند که در رابطه با نیاز های عمومی می باشند. همچنین زبان آموزان قادر خواهند بود تا خود را معرفی نمایند و در ارتباطات روزانه خود با دیگران سوالاتی را مطرح نمایند.

A2: زبان آموزان بعد از اتمام این سطح می توانند کلماتی در ارتباط با موضوعات مشخص مانند اطلاعات درباره خود و خانواده، خرید، کار و محیط اطراف را به خوبی درک نمایند و در موقعیت های ساده منظور خود را بیان نمایند.

B1: در این سطح زبان آموزان می توانند با استفاده از جملات ساده و پیوسته در رابطه با موارد آشنا و مورد علاقه خود صحبت نمایند.

B2: زبان آموزان در این سطح می توانند بدون آمادگی قبلی، روان و پیوسته در مورد موضوعات گسترده ای صحبت نمایند .

C1: زبان آموزان در این سطح به راحتی قادر به شرکت در مکالمات روز مره و تخصصی به زبان فرانسوی هستند.

C2: زبان آموزان در این سطح بدون هیچ مشکلی متون و مکالمات پیچیده را متوجه خواهند شد همچنین می توانند به راحتی درمورد تمام موضوعات به زبان فرانسوی صحبت کنند.

مدرک زبان فرانسوی

زبان فرانسوی نیز مانند سایر زبانهای اروپایی دارای سطوح مختلفی می باشد که A1 مبتدی ترین سطح وC2 پیشرفته ترین سطح آن است. متقاضیان متناسب با هدفی که دارند می توانند سطح مورد نظر خود را فرا گرفته و سپس آزمون داده و مدرک آن سطح را اخذ نمایند. مدرک های رسمی و معتبر زبان فرانسوی DALF, DELF, TEF, TCF می باشند، که برخی برای مهاجرت و برخی برای ادامه تحصیل در دانشگاه های خارج از کشور نیاز هستند.

error: محتوا محافظت شده!!